DomůTaneční oborKlasický tanec

Klasický tanec

  • v této třídě se věnujeme všeobecné taneční průpravě formou klasického tance, lidového tance, současného tance a taneční gymnastiky
  • talentovaní žáci se v pokročilejším věku věnují tanci na špičkách
  • naši žáci mají mnoho příležitostí k veřejným vystoupením jak ve škole, tak mimo ni
  • ve třídě klasického tance se věnujeme také přípravě žáků k přijímacím zkouškám na taneční konzervatoř
  • za posledních deset let máme ze třídy klasického tance šest žáků přijatých na taneční konzervatoř a jedna žákyně studuje taneční katedru HAMU

 

Galerie klasického tance