Domů

14.5. - Další otevírání prezenční výuky (aktualizováno)

V pondělí 18. 5. 2020 začne výuka ve výtvarném oboru a v hudebním oboru výuka hudební nauky prezenční formou.
V pondělí 25. 5. 2020 začne výuka v tanečním a v literárně-dramatickém oboru prezenční formou.
Bližší informace Vám sdělí učitelé příslušných oborů.
Připomínáme povinnost přinést při první návštěvě školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem!!!    Viz níže – 6. 5. Důležité sdělení.
Sledujte pravidelně naše webové stránky, zveřejňujeme zde aktuální informace!!
 

6.5. - Důležité sdělení

V pondělí 11. 5. 2020 bude naše ZUŠ částečně obnovovat prezenční výuku, zatím pouze v hudebním oboru – individuální výuka - podle harmonogramu otevírání škol MŠMT.
Obnovu prezenční výuky v kolektivních předmětech hudebního oboru a v oborech výtvarném, tanečním a literárně dramatickém připravujeme. Vycházíme z pokynů MŠMT a z technických a personálních možností školy.
Informace na našich stránkách budeme doplňovat a aktualizovat, proto je průběžně sledujte!
Při prvním vstupu do školy odevzdává žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, která je nutné podepsat před vstupem do školy.
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!!!
Čestné prohlášení: 
Dokument najdete ZDE
Pozorně čtěte:
POKYN ŘEDITELE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
U Prosecké školy 92, 19000, Praha 9
k mimořádnému chodu školy od 11. 5. 2020 v oblasti provozu a hygieny
Tento pokyn vychází z manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ zveřejněného v Praze 30. 4. 2020
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení použité roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
Neprodleně po příchodu do budovy školy, popřípadě do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Namátkově bude probíhat měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem.
V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru)Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. Po sejmutí roušky si ji každý žák uloží do sáčku.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a učitel bude kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu).
Vedení ZUŠ
 

Akademie pro seniory - nový semestr

V sekci AKADEMIE PRO SENIORY - AKTUÁLNĚ je již možné se přihlásit ke studiu dalšího tříletého cyklu.

 

Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021

Talentové zkoušky do naší školy jsou plánovány na dny:
14. a 15. května 2020 od 14 do 18 hodin (zrušeno!)
1. a 2. června 2020 od 14 do 18 hodin (zrušeno!)
  
Vážení rodiče, vážení uchazeči,
plánované termíny talentových zkoušek se vzhledem k nejistému vývoji situace (epidemie koronaviru na území ČR) budou s největší pravděpodobností posouvat. Termíny budeme upřesňovat a průběžně aktualizovat podle jejího vývoje. Přesto se v tuto chvíli již lze k talentovým zkouškám zaregistrovat, a to prostřednictvím vyplněné elektronické přihlášky do našeho systému.
 
Upozornění pro rodiče: Registrace sama o sobě neznamená automatické přijetí žáků, talentovou zkoušku je nutno vykonat za osobní účasti uchazeče v budově naší školy!
Vypsané termíny jsou rovnocenné. Ke zkouškám je potřeba se dostavit ve vybraný den minimálně 1 hodinu před jejich zakončením.
Není potřeba si z domova brát vlastní pomůcky. Pouze uchazeči, kteří mají zájem o hru na hudební nástroj a již hráli, si mohou přinést vlastní (není podmínkou).
K vykonání talentové zkoušky na taneční obor je nutné se převléknout do vhodného oblečení, které umožňuje plný rozsah pohybu, zároveň však obepíná siluetu těla, naboso či v baletní obuvi. Doporučujeme vlasy učesat tak, aby při pohybu nezasahovaly do obličeje. Např. tričko/nátělník + legíny/kraťasy; dres; culík/drdol.
U uchazečů ze zemí mimo EU je potřeba předložit aktuální doklad o povolení pobytu na území ČR.
Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy. Uchazeč bude ve výsledcích uveden pod identifikačním číslem, které bude vytištěno na přihlášce. Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 16. 6. 2020.
 
V případě posunutí termínů přijímacích zkoušek se bude posouvat i termín zveřejnění výsledků talentových zkoušek!
Uchazeč bude přijat ke studiu na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a při volné kapacitě v konkrétním studijním zaměření.
Uchazeči označení ve výsledkové listině jako "čekatelé" mohou být přijati dodatečně podle nově uvolněných míst a to i na začátku školního roku nebo v jeho průběhu.
Kritéria talentových zkoušek jsou ke stažení na webových stránkách naší školy - odkaz naleznete zde.
 
 

18.3. - Již funguje distanční výuka

Vážení rodiče,
v současné době je již aktivní záložka !Distanční výuka!, kde naleznete obecné informace z jednotlivých oborů a také již konkrétní úkoly z Hudební nauky ke stažení, vypracování a zaslání ke kontrole.
Prosíme, sledujte pravidelně!!
Technická poznámka: U některých PC může docházet k překrývání textu při rozkliknutí záložky Distanční výuka. V tomto případě použijte klávesovou kombinaci Ctrl+F5. Pak by mělo vše fungovat, jak má.
Vedení školy
 

12.3. - Důležité sdělení školy!!!

Na základě vyhlášení nouzového stavu na území ČR premiérem ČR 12. 3. 2020 NEBUDE na naší Základní umělecké škole U Prosecké školy 92 Praha 9 PROBÍHAT ŽÁDNÁ VÝUKA. Sledujte prosím naše webové stránky, na kterých Vás budeme aktuálně informovat.
Mgr. Roman Holk, ředitel školy
 

10.3. - Důležité upozornění!!!

Vážení rodiče a žáci, podle školského zákona č. 561/2004 Sb. podle § 24 vyhlašuji na 11. - 13. 3. 2020 pro žáky ZUŠ 
U Prosecké školy volné dny. Veškerá výuka v uvedených dnech tedy odpadá. Aktuální informace budou k dispozici průběžně na internetových stránkách školy.
Mgr. Roman Holk, ředitel školy
 

2.3. - Oznámení pro rodiče - koronavirus

Žádáme rodiče žáků, kteří navštívili Itálii nebo jinou destinaci, kde byl zaznamenán výskyt koronaviru, aby kontaktovali hygienickou stanici nebo linku Ministerstva zdravotnictví a informovali je o místě svého pobytu v zahraničí. Hygienická stanice, popř. Ministerstvo zdravotnictví, Vám následně poradí další postup v rámci prevence před možným rozšířením infekčního onemocnění způsobeného koronavirem.

Prosíme rodiče žáků, u kterých byla lékařem nařízena povinná karanténa z důvodu možné nákazy koronavirem, aby o této skutečnosti neprodleně informovali svého třídního učitele, popř. vedení školy!!!

Děkujeme.
Vedení ZUŠ

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

 

Strana 7 z 18

Základní umělecká škola
U Prosecké školy 92
190 00 PRAHA 9
IČ: 708 48 947

Najdete nás na mapy.cz

Kancelář školy:
286 886 138
Ředitelna:
283 882 149
Zástupce ředitele:
286 884 243
Email ZUŠ:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

banner 1

Zřizovatel školy

Logo Praha