Domů! Distanční výuka !Literárně dramatický

DV - Literárně dramatický obor

Příklady forem distančního studia

- zadávání nových textů na sólové výstupy

- návrhy a domácí výroba kostýmů ke svěřené roli

- společná práce na scénářích – zasílání návrhů úprav textu

- možnost četby a studia knih (scénářů) on-line

 

Ukázky práce žáků LDO v době distančního studia: