PraGuitarra 2022

Na XIII. ročníku soutěže ve hře na klasickou kytaru PraGuitarra 2022 získali:
Ondřej Hájek a Vojtěch Link - ze třídy pí uč. A. Řezníčkové - čestné uznání,
Aneta Tomšíková - ze třídy p. uč. P. Švába - čestné uznání 1. stupně a Cenu publika.
Gratulujeme!!!