Rozvrhy hodin 2021/2022

Hudební nauka

Učebna: 3

 

Pondělí 

(Anna Švecová, DiS.)

Úterý

(PaedDr. Tamara Kobyláková)

Středa

(PaedDr. Tamara Kobyláková)

Čtvrtek

(Anna Švecová, DiS.)

14:10-14:55

 PHV-A

 2.B

 1.B  1.C

15:00-15:45

 1.A

 3.B

 2.C

 PHV-B

15:55-16:40

 2.A

 4.A

 3.C

 3.D

16:45-17:30

 3.A

 5.A

 4.B

 4.C

17:35-18:20

 

 

 5.B

 

 

Hudební obor

Skupinová interpretace

Všichni žáci hudebního oboru 6. a 7. ročníku I. stupně mají povinnost navštěvovat týdně dvě hodiny vybraného předmětu skupinové interpretace.

Všichni žáci hudebního oboru 1. - 4. ročníku II. stupně mají povinnost navštěvovat týdně jednu hodinu vybraného předmětu skupinové interpretace.

Nabídka předmětů zde:

Souborová hra – kytarový orchestr                     uč. A. Řezníčková          út 18:25-19:55 č.3

Souborová hra – orchestrální hra – Freecoolin  uč. V. Kalenda                 po 17:35-19:10 č.3

Souborová hra – bicí nástroje                            uč. T. Stloukal                 po 17:35-19:10 POP

Souborová hra – populární hudba – kapela       uč. D. Patras                  stř 17:30-19:15 POP

Seminář klávesových nástrojů                           uč. D. Patras                  čt 18:25-19:10 č.3

Sborový zpěv – klasická hudba                         uč. P. Karlíková              stř 17:35-19:10 č.20

Sborový zpěv – populární hudba - Sbor Wings uč. M. Patrasová             út 16:45-18:20 GD

Muzikálový zpěv                                                uč. M. Novotná               stř 18:25-19:55 GD

Taneční obor

Irské tance – Gabriela Klášterková

Pondělí

Čtvrtek

14:10-15:40

1. skupina

(step)

14:10-15:40

1. skupina

(irský tanec)

15:55-17:25

2. skupina

(step)

15:55-17:25 

2. skupina

(irský tanec)

17:35-19:05

3. skupina

(step)

17:35-19:10 

3. skupina

(irský tanec)

 

Klasický tanec – Jana Hendrichová

Úterý

Středa

Pátek

14:10-15:40

PTV

14:10-15:40

1.-2. ročník/I.

14:10-15:40

4. ročník/I.

15:50-17:20

4. ročník/I.

15:50-17:20

6. ročník/I.

+ II. stupeň

 

 

17:35-19:05

6. ročník/I.

+ II. stupeň

 

 

 

 

 

Současný tanec – Miroslava Vitásková

Pondělí

 

Úterý

Středa 

Čtvrtek

 14:10-15:40

 2.+3. roč. A

 14:10-15:40

 4.+5. roč.

  13:20-14:50

 PTV

 14:10-15:40

 2.+3. roč. B

 15:50-17:20

 7. roč.

 15:50-17:20

 7. roč.

 

 

 15:50-17:20

 4.+5. roč.

 17:30-19:00

 4./II. roč. + SD

 17:30-18:30

 2.+3./II. roč.

 

 

 17:30-19:30

 2.+3./II. roč. 

   

 18:40-20:10

 4./II. roč.

 + SD

 

     

 

Literárně-dramatický obor

Jitka Morávková

Čtvrtek

Pátek

14:10-15:40

Dramatická průprava 1.r.

14:10-14:55

Sólový projev A

II. stupeň

15:50-16:35

Přednes A

3.-6. r.

15:00-16:30

Základy dram. tvorby

II. stupeň

16:35-18:05

Dramatika

3.-6. r.

16:35-17:15

Sólový projev B

II. stupeň

18:05-18:50 

Přednes 

3.-6. r.

 

 

 

Martin Janouš

Pondělí

Středa

Čtvrtek

Pátek

13:20-14:05

Přednes A

3.-5. r. 

14:10-15:40

Dramatika

1.-4. r.

14:10-14:55

Přednes F

3. r.

14:10-14:55

Přednes H

4.-7. r.

14:10-15:40

Dramatika A

3.-6. r.

15:55-16:40

Přednes D

2.-5. r.

15:00-16:30

Dramatika

3.-6. r.

15:00-16:30

Dramatika F

4.-7. r.

15:50-16:35

Přednes B

3.-5. r.

16:45-18:15

Dramatika D

2.-6. r.

16:45-17:30 

Přednes G

2.-6. r.

16:45-17:30

Přednes H

3.-7. r.

16:50-18:20

Dramatika B

2.-4. r. 

18:25-19:10

Přednes E

3.-7. r.

       

18:25-19:30

Přednes C

3.-6. r.

           

 

Růžena Štanclová

Pondělí

Středa

13:00-14:30

Dramatická průprava A

 16:00-16:45

Sólový projev A 

15:00-16:30

Dramatická průprava B

17:00-18:30

Skupinová dramatika

 

 

 18:30-19:15

Sólový projev B 

 

Výtvarný obor

Mgr. Dana Nováková

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

14:10-16:25

1. skupina

8-12 let

14:10-16:25

3. skupina

7-11 let

14:10-16:25

4. skupina

9-12 let

14:10-16:25

6. skupina

9-12 let

16:45-19:00

2. skupina

Keramická tvorba

 

 

16:45-19:00

5. skupina

13-18 let

16:45-19:00

7. skupina

13-18 let

 

MgA. Tereza Štětinová

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek 

14:10-16:25

1. skup.

Plošná a prostorová tvorba

13:20-15:35

Přípravka (PVV)

14:10-16:25

1. skup.

Plošná a prostorová tvorba

14:10-16:25

1. skup.

Plošná a prostorová tvorba

16:45-19:00

2. skup.

Nová média a Fotografie

   

16:45-19:00

2. skup.

Plošná a prostorová tvorba

16:45-19:00

2. skup.

Plošná a prostorová tvorba

 

Věra Štrosová

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

15:00-17:15 

1. skup.

1.-3. r.

9-11 let

15:00-17:15

2. skup.

3.-5. r.

11-13 let

13:20-15:35

3. skup.

1. r.+ PVV

6-8 let

14:10-16:25

5. skup.

2.-4. r.

9-11 let

15:00-17:15

7. skup.

6.,7. r. + II. st.

13-16 let

 

 

 

 

15:45-18:00

4. skup.

5.-7. r.

11-14 let 

16:45-19:00

6. skup.

II. stupeň

15-20 let

 

 

 

Centrální rozvrh

 

J m é n o U č e b n a    
  P o n d ě l í Ú t e r ý S t ř e d a Č t v r t e k P á t e k
Ekonomka, hospodářka EK EK EK EK EK
Antl Jakub, Dis.       15 15
Brussmannová Tereza 18 18 18 18  
Hendrichová Jana   SÁL TANEČNÍ SÁL   SÁL
Holk Roman, Mgr. ŘED ŘED ŘED ŘED ŘED
Horká Kateřina, MgA. 12 12   12 12
Janouš Martin, Mgr.  2   4 2 4
Kalenda Václav, MgA. POP, 3 4      
Karlíková Pavla   20 20 20  
Klášterková Gabriela SÁL     SÁL  
Kobyláková Tamara, PaedDr.    3  3    
Kolářová Kristýna, Bc. 5 5      
Kolářová Zdena, MgA. 11 11 11 11  
Kovár Jiří, Mgr. 6  6 6 6 6
Kučerová Naděžda, MgA. 13 13 13 13 13
Lacina Jan 16      
Morávková Jitka       4 2
Nováková Dana, Mgr. 21 21 21 21  
Novotná Magda, MgA. GD   GD  GD GD
Nôtová Petra 9   8    
Ondřichová Trefná Pavla, DiS. 20 10    10 20
Pallová Emílie, Mgr.   9 9 9 9
Patras Daniel, MgA.   POP, GD POP POP, 3  
Patrasová Markéta, Mgr.   GD      
Petr Jan, MgA.
Polietaieva Olesia, MgA. 10   10   10
Prajer Jan 19 19 19    
Přecechtělová Anna, BcA.     17 19 19
Řezníčková Alena   16, 3 16 16 16
Schneider Ladislav, dipl. um.       8  
Stloukal Tomáš, DiS. BICÍ, POP BICÍ BICÍ   BICÍ  
Štanclová Růžena, BcA.   2    
Štrosová-Eliášová Věra 14 14 14 14 14
Šuško Petra, MgA.     12   11
Šváb Pavel, Mgr. 15 15 15    
Švecová Anna, DiS. 8   3 3
Tesař Jan, Bc. 17 17   17 17
Vašíčková Štěpánka, DiS. 7   7 7  
Vitásková Miroslava TANEČNÍ SÁL TANEČNÍ SÁL TANEČNÍ SÁL  TANEČNÍ SÁL  
Vodička Leo Marian, MgA. 8       8
Vojta Pavel, Mgr.     5 5 5