DomůZájemci o studiumInformace o výuce

Informace o výuce

Úvod

Smyslem a posláním ZUŠ Prahy 9 – Prosek je snaha o maximální rozvoj talentových předpokladů žáků, dále pak kultivace, vychova a vzdělávání mladých lidí. Možnosti studia jsou pouze v odpoledních hodinách.

  • žáci zahajují studium zpravidla od šesti let na základě talentové zkoušky a dle jejich výlučných předpokladů jsou zařazeni do přípravných ročníků jednotlivých oborů
  • pokračují studiem I. cyklu, který je uzavřen absolutoriem
  • mohou pokračovat studiem II. cyklu, případně studiem pro dospělé
Výsledkem našeho pedagogického působení by měl být citlivý a vnímavý jedinec bohatého ducha a ušlechtilého srdce.

Školní vzdělávací program

Všichni žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu. Dokument ŠVP je k nahlédnutí u vedení školy a v kanceláři školy.

Zařazení žáků do studia

Přípravka
- žáci 5-6letí
I. stupeň
- žáci 7-13letí, I. stupeň má 7 ročníků
II. stupeň
- žáci 14-18letí
- žáci, kteří ukončili I. stupeň pokračují ve studiu další 4 roky
- žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň na ZUŠ mohou studovat přípravný ročník II. stupně a dále 4 roky

Rozhodující je věk žáka k 1. září příslušného školního roku.

Příspěvek na vzdělávání

Příspěvek na vzdělávání žáků na školní rok 2022/2023: 

OBOR

Měsíčně Kč  

Pololetně Kč  

Ročně Kč  

HUDEBNÍ
     
PHV 240,- 1200,- 2400,-
1 hodina ve skupině 320,- 1600,- 3200,-
1 hodina individuální 440,- 2200,- 4400,-
1,5 hodiny individuální (rozšířená) 480,- 2400,- 4800,-
studium pro dospělé, výdělečně činné   2010,-   20100,-
VÝTVARNÝ      
všechny ročníky 320,-  1600,- 3200,-
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ
     
všechny ročníky
300,- 1500,- 3000,-
TANEČNÍ
     
všechny ročníky
300,- 1500,- 3000,-

Příspěvek hradí žáci bezhotovostně - na základě předpisu platby, který obdrží od svých učitelů.
Příspěvek musí být uhrazen za I. pololetí nejpozději do 15. 9. 2022 a za II. pololetí do 15. 2. 2023 a nebo do 14 dnů po obdržení oznámení o výši předepsané úhrady!
 

Příspěvek na nástroje