DomůRodičeArchiv článků25.výročí založení Hnutí na vlastních nohou – Stonožka

25.výročí založení Hnutí na vlastních nohou – Stonožka

Dne 21. září 2015 se ve malém městysi Zvíkovci v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnila slavnostní mše celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou, která byla součástí oslavy tohoto výročí. Paní Běla Jensen vzpomínala na začátky Hnutí na vlastních nohou, vyslovila upřímné poděkování, obdiv a uznání dětem, které svou poctivou prací pomohly mnoha dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí, neopomněla poděkovat i vojákům AČR, kteří vedle svých vojenských povinností zajišťovali realizaci společných projektů AČR a Stonožky. Hluboké uznání a poděkování vyslovila i pedagogům ze stonožkových škol, kteří, zcela nezištně podporovali a vedli stonožkové děti v jejich významné a záslužné činnosti.

 

Poté se slova ujal J. Em. Dominik kardinál Duka OP, který vysoce ocenil 25letou práci Stonožky. Předal pak paní Běle bronzovou sošku anděla strážného a medaili Sv. Víta.